Ny handbok ska öka jämställdhet hos räddningstjänsten

2019-06-11

Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lanserat en handbok i jämställdhet för räddningstjänsten.

Syftet med boken är att ge inspiration, fakta och verktyg för att förändra räddningstjänsten i riktning mot ökad jämställdhet. Man vill att kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter att arbeta i alla yrken och få likvärdiga förutsättningar att förebygga, hantera och återhämta sig från olyckor och kriser.

Handboken beskriver de kommunala räddningstjänsterna både som arbetsplatser och organisationer med en skyldighet att leverera god service till alla invånare. Boken innehåller tips till utbildare om hur kvinnor och män ska bemötas på ett likvärdigt sätt och tar även upp hur genusanalyser kan bidra till minskade dödsolyckor. Boken innehåller också checklistor om den fysiska arbetsmiljön samt om hur organisationen kan skapa jämbördiga förutsättningar för anställda genom att använda upphandling.

Vill du läsa mer om handboken? Kika vidare på msb.se