Nu släpper vi nya webbutbildningar IGEN!

2020-05-25

För att ge fler företag möjlighet att utbilda sina medarbetare samt för att underlätta för deltagaren själv att kunna genomföra utbildningen på valfri plats och vid valfritt tillfälle, har vi nu tagit fram ännu fler nyheter på webbutbildningsfronten. Nedan finner du information om webbutbildningarna!

Vibrationer i arbetsmiljön

Genom denna vibrationsutbildning på webben får deltagaren kunskap om vad vibrationer är, vad lagstiftningen ställer för krav och vilka risker det finns med vibrationsexponering. Vi kommer också att gå igenom hur du kan förebygga vibrationsexponering, vad arbetsgivaren har för ansvar och vad arbetstagaren har för ansvar.

Läs mer om webbutbildningen i vibrationer här!

Kvartsdamm i arbetsmiljön

Inandning av kvartsdamm är en hälsofara och det är därför viktigt att du har rätt kunskap om du arbetar i en arbetsmiljö där kvarts förekommer. Du behöver veta hur du ska skydda dig mot dammet redan från börja och hur du kan förhindra att det sprids. I denna utbildning kommer du att få lära dig mer om vad kvartsdamm är, vad lagstiftningen ställer för krav och hur vi kan förebygga riskerna med kvartsdamm.

Läs mer om webbutbildningen i kvartsdamm här!

Effektiva lagefterlevnadskontroller

Under denna utbildning får du som deltagare kunskap om hur man genomför effektiva lagefterlevnadskontroller. Du kommer att få ökad förståelse för lagstiftningens olika begrepp, hur man navigerar i lagtexten samt kunskap om metodiken gällande lagefterlevnadskontroll. Vi går igenom förberedelser om identifiering och bevakning av lagstiftning samt skapande av checklistor som hjälpmedel. Därefter får du kunskap om genomförande av lagefterlevnadskontroll, viktiga saker att tänka på samt vad som behöver göras när en lagavvikelse upptäcks. Utbildningen förtydligar även skillnader mellan lagefterlevnadskontroller och interna revisioner.

Under utbildningen får du ta del av dokumentmallar som kan laddas ned och användas i praktiken.

Läs mer om webbutbildningen i lagefterlevnadskontroll här!

Vill du boka någon av våra nyheter? Kontakta oss!