Nu ska viktig kemikalielagstiftning uppdateras

2022-12-20

Förslag till förändringar i CLP-förordningen har inkommit från EU-kommissionen. Syftet är att det ska bli tydligare och starkare regler kring information om farliga ämnen och blandningar.

Källa: Kemikalieinspektionen