Nio av tio däckverkstäder brister i arbetsmiljöarbetet

2019-04-03

Under 2018 genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner hos 870 arbetsplatser inom däck- och lokalvårdsverksamhet. Ca. 40 % av dessa inspektioner skedde på arbetsplatser där däckbyte förekommer som en del av verksamheten. Nästan 9 av 10 verkstäder blir tvungna att vidta åtgärder för brister som upptäcktes. Framför allt rörde det sig om dåliga arbetsställningar som kan orsaka belastningsskador.

Källa: av.se

Behöver ni hjälp med att identifiera risker i verksamheten? Kontakta oss!