Missa inte Aptors nya webbutbildning Buller i arbetsmiljön!

2019-12-11

Genom denna webbutbildning får deltagaren förståelse för vad som krävs för att arbeta i en arbetsmiljö där bullerexponering förekommer.

Buller är ett mycket vanligt förekommande problem och det är arbetsgivaren som har ansvar för att utföra exempelvis riskbedömning. Men trots att arbetsgivaren är ansvarig, så ska arbetstagaren vara medveten om risken med bullerexponering och behöver därför genomgå en bullerutbildning.

Läs mer om webbutbildningen här eller kontakta oss för mer information!