Lagbevakning – vad innebär det?

2024-04-22

Lagbevakning är ett begrepp som beskriver den metod och de rutiner som företag och organisationer använder för att löpande hålla sig uppdaterade på vad som händer inom lagstiftningen. Rent praktiskt kan lagbevakning göras på olika sätt, men syftet är alltid att se till att det finns en systematik i verksamheten för att bevaka såväl nuvarande som framtida lagstiftning och att bevaka hur den egna verksamheten uppfyller lagefterlevnaden.

Vill du veta mer? Eller kanske få en kostnadsfri genomgång av vår lagbevakningstjänst Lagportalen?

Källa: Aptor & Lagbevakning med Lagportalen