Kemikalieinspektionen föreslår reglering av ämne i bläck

2023-03-30

Kemikalieinspektionen har föreslagit att ämnet ”difenyl (2,4,6-trimetylbensoyl) fosfinoxid” ska läggas till på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, dvs den så kallade kandidatförteckningen. Ämnet, som är vanligt förekommande i toners och bläck, klassificeras som reproduktionsstörande och kan påverka fertiliteten och misstänks kunna orsaka fosterskador. Användningen av toners och bläck är stor, både privatpersoner och yrkesanvändare kan komma i kontakt med ämnet.

Källa: Kemikalieinspektionen 

Bild av påsar med pulver i färgerna lila, gult och blått