ISO-standard för BIM

2019-02-20

Allt eftersom befolkningen och ekonomin växer, ökar också behovet av bostäder och infrastruktur, vilket medför att man söker nya effektiva arbetssätt för byggandet. För planering, projektering, konstruktion och förvaltning av byggnader och infrastruktur är det vanligt att använda sig av processen BIM (Byggnadsinformationsmodeller). BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet för att effektivisera arbetet. Resultatet av en BIM-modell är en virtuell prototyp som kan visualiseras, granskas och testas på olika sätt. Genom att använda en BIM-modell kan man spara både tid, pengar och material i byggsektorn.

Eftersom detta är ett växande behov har man nu valt att ta fram en internationell ram som ska globalisera industriarbetet. ISO 19650 består av tre delar, varav de två första nu har publicerats. Den första delen beskriver begrepp och principer samt ger rekommendationer om hur man hanterar information om byggd miljö. Den andra delen handlar om informationsleverans vid överlämning av tillgångar.

Man hoppas kunna möjliggöra en utbredd användning av BIM och därmed också effektivare bygg- och infrastrukturprojekt.

Källa: iso.org