Inspektionsinsats startas av Arbetsmiljöverket

2023-04-12

Under 2023 planerar Arbetsmiljöverket att utföra ca 800 inspektioner. Inspektionerna riktas främst mot byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare då dessa roller ansvarar för säkra lastnings- och lossningsplatser inom byggarbetsplatser. De ansvarar även för säkra transportvägar till dessa. Förhoppningen är att inspektionerna ska bidra till en ökad efterlevnad av relevanta arbetsmiljöregler. Bakgrunden till inspektionerna är att det under åren 2010-2020 inträffat 59 dödsolyckor i samband med lastning och lossning.  

Källa: Arbetsmiljöverket

Lastbil som lossar grus vid vattnet