Hårdare krav på företag gällande psykisk ohälsa

2019-04-05

Arbetsmiljöverket kommer under 2019 att besöka cirka 2000 företag i syfte att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Inspektörerna kommer bland annat att kika på hot och våld på arbetsplatsen, arbetstid och arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

Sanktionsavgiften för företag som inte tar risken för ohälsa på allvar riskerar böter på upp till 1 miljon kronor.

Källa: hrnytt.se

Behöver ni hjälp med arbetsmiljöarbetet? Kontakta oss!