Förnyad och förenklad regelstruktur från Arbetsmiljöverket kritiseras

2021-01-19

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket, som i över 100 år har varit en central del i arbetet med att ta fram regler och stöd för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, har för första gången på 40 år tagit fram ett förslag på en förnyad och förenklad regelstruktur.

Under fyra år har Arbetsmiljöverket behandlat uppdraget med att få fram förslaget på den nya strukturen i syfte att få en mer enhetlig textur och tydligare överblick av det komplexa regelverk som byggts upp av samhällets förändringar under lång tid i kombination med nya EU-regler.

Arbetsmiljöverket, 2021. Vi arbetar med regelförnyelse

Klicka på länken ovan för att läsa mer om den nya regelstrukturen.

Framförd kritik

Remissen har legat ute under 2020 och får massiv kritik från såväl fack som arbetsgivarorganisationer. LO, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, PTK och Saco är överens om att innehållet och språket i remissen inte känns genomarbetat och samtidigt är för omfattande med omkring 2500 sidor att det är svårt att få överblick och ser därför arbetsmiljöverkets arbete med den nya strukturen som misslyckat.

I kritiken framkommer även att arbetsmarknadens parter inte upplever att de fått chans att påverka arbetet med regelförnyelsen och att det finns ett missnöje i att krav- och skyddsnivåer ändrats trots att Arbetsmiljöverket hävdat att så inte skulle bli fallet, samt att skyddsombud och chefer ibland hänvisas att söka vidare efter kunskap i snåriga EU-regler.

Källa: Arbetsmiljöverket och Du&Jobbet

Behöver ni hjälp med att hålla koll på lagändringar och den nya regelstrukturen? Kontakta oss så berättar vi mer om lagbevakningstjänsten Lagportalen!