Förändrat klimat kan innebära risker för elsäkerhet

2023-02-07

Med stigande medeltemperaturer och ökad nederbörd tillkommer flertalet risker och konsekvenser för elsäkerheten i våra hem, kontorslokaler, butiker m.m. Elsäkerhetsverket har under 2017 tagit fram en handlingsplan för hur dessa risker ska hanteras. Handlingsplanen reviderades under 2022 och finns att hitta på Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

 

Källa: Elsäkerhetsverket