En minut om utsläppsrätter

2020-03-06

I filmen nedan får du en snabb genomgång om hur utsläppsrätter fungerar och vad som är poängen med dem. Filmen är framtagen av Naturvårdsverket.

Källa: naturvardsverket.se

Vill du lära dig mer om miljön? Läs mer om vår webbutbildning Grundläggande miljö eller kontakta oss för mer information!