En minut om Sveriges klimatmål

2020-02-12

I filmen nedan får du en snabb genomgång av Sveriges klimatmål och hur vi kan nå dem. Filmen är framtagen av Naturvårdsverket.

Källa: naturvardsverket.se

Vill du lära dig mer om miljön? Läs mer om vår webbutbildning Grundläggande miljö eller kontakta oss för mer information!