En minut om klimatförändringar

2020-02-06

I filmen nedan får du en snabb genomgång av vad som är problemet med klimatförändringar och varför vi ska bry oss om dem. Filmen är framtagen av Naturvårdsverket.

Källa: naturvardsverket.se

Vill du lära dig mer om miljön? Läs mer om vår webbutbildning i grundläggande miljö eller kontakta oss!