Avfallsproducent? Vem och vad är det?

2024-04-05

Vad är en avfallsproducent? Och hur vet du om du räknas som det?

Om du ger upphov till avfall så räknas du som en avfallsproducent. En avfallsproducent kan vara både en verksamhetsutövare och en privatperson. Det kan också vara den som genom olika förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Tänk dig att du som privatperson innehar en trasig produkt som du vill göra dig av med. Du har ingen avsikt att den ska återanvändas. Du ger alltså ett upphov till avfall och är att betrakta som en ursprunglig avfallsproducent.

Källa: Naturvårdsverket