Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för handintensivt arbete

2019-11-13

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om medicinska kontroller trädde i kraft 1 november 2019. De nya föreskrifterna innebär bland annat nya regler för yrkesgrupper som utför handintensivt arbete (arbete som slaktare, fiskindustri och löpande band etc.).

Definitionen av ”Handintensivt arbete” införs i AFS 2019:8 om belastningsergonomi och anges som ”ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft”. Föreskrifterna ska bli mer tydliga och stämma bättre in på nya EU direktiv och kända arbetsmiljörisker.

Handintensivt arbete beskrivs som upprepning av liknande arbetsrörelser i ett högt tempo och under en kort period. Handintensiva arbeten kan orsaka skador i muskler, senor och vävnad. För att minska risker för skador bör begränsning eller förändring av manuellt arbete göras. Dessa förändringar kan både vara tekniska och organisatoriska åtgärder. Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara:

– En paus för att skapa återhämtning.
– Variation för att skapa en förändring av belastning över tid.
– Arbetsväxling, t.ex. att byta mellan olika arbetsuppgifter med liknande innehåll.
– Arbetsutvidgning, det vill säga att ha flera olika typer av arbetsuppgifter.