Arbetsmiljö: Arbetsmiljöverket träffar politiker i kommuner

2019-03-18

Under 2019 kommer 20 regioner och 290 kommuner att få besök av Arbetsmiljöverket. Syftet är att informera om hur politikerna kan hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. Politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd är den yttersta representanten för kommuner och landsting. Vilket medför att de ska förvissa sig om att arbetstagare och elever inte utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbete och skola.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets arbete här.

Behöver ni hjälp med ert systematiska arbetsmiljöarbete? Tveka inte att kontakta oss!