Arbetsmiljöverket släpper nya föreskrifter med anledning av Covid-19

2020-03-30

Arbetsmiljöverket har nu släppt nya föreskrifter som meddelar undantagsbestämmelser från AFS 2001:3 bestämmelser om personlig skyddsutrustning. Detta innebär att personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning får användas för att skydda personal mot smittrisk vid Covid-19.

Undantaget gäller användning av skyddsmask 90 med tillhörande filter, från den 18 mars 2020 och som längst till den sista december 2020. Detta på grund av det stora behov av personlig skyddsutrustning som skyddar mot smitta.

Verksamheter som nu kan använda skyddsmasken är ambulans- och räddningstjänst, Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla ordning samt hälso- och sjukvården.

Ta del av föreskrifterna här!

Källa: av.se