Arbetsmiljöproblem hos myndigheten för arbetsmiljökunskap

2019-06-20

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, inrättades i början av sommaren 2018. Syftet är att bidra med kunskap för att skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv.

Trots det goda syftet har myndigheten stött på problem med den egna arbetsmiljön. Skyddsombudet på Mynak i Gävle har nu lämnat in en anmälan till arbetsgivaren som kräver att ledningen åtgärdar brister i rutiner och arbetsmiljöarbete. Anmälan avser hög arbetsbelastning och personalomsättning. Man menar att uppdragen kommer för snabbt inpå och hanteringstiden innan leverans är för kort.

Källa: duochjobbet.se

Behöver ni stöd för ert systematiska arbetsmiljöarbete eller ISO 45001? Kontakta oss!