Aptor stödjer Aktiv Skola

2020-10-12

Aptor har valt att stödja Aktiv skola i deras arbete med att skapa en bättre skola. De områden Aktiv skola fokuserar på är droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Aktiv Skolas egna ord om sitt arbete:

”Vi har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har vi valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor. Vi har sakkunniga på varje område och tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen har vi tagit fram tidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt material som efterfrågats på skolorna.”

Källa: https://aktivskola.org