Aptor lanserar ny interaktiv webbutbildning

2018-11-20

Aptor lanserar nu nya, interaktiva webbutbildningar i både grundläggande miljö och grundläggande arbetsmiljö.

Miljöutbildning

Utbildningen ger grundläggande kunskap för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan och för att kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan. Deltagaren kommer efter avslutad kurs ha de motsvarande kunskaper som krävs för medarbetare i ett företag med ledningssystem enligt ISO 14001.

Vill du läsa mer om webbutbildningen i grundläggande miljö, klicka här

Arbetsmiljöutbildning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om relevant arbetsmiljölagstiftning (t.ex. arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Kursen syftar också till förståelse för vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur vi kan upptäcka och hantera dem. Utbildningen ger kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan fördelas i organisationen genom att förklara vilka roller som finns och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan till exempel arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Vill du läsa mer om webbutbildningen i grundläggande arbetsmiljö, klicka här

Har du frågor eller vill beställa utbildningen? Kontakta oss