• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

IMA Arbetsmiljö och Hälsa AB

För att skapa en god arbetsmiljö inomhus finns regler om luft, temperatur, ljus, ljud och hur lokalen ska vara utformad. För att veta att vi följer lagar och krav finns ofta fastställda gränsvärden som hjälper oss uppnå en god arbetsmiljö.

IMA Arbetsmiljö och Hälsa utför bland annat mätningar inom buller, luft och- klimat, gaser/ångor, partiklar/damm och fukt/mögel. Hos IMA Arbetsmiljö och Hälsa hittar du ledande arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöexperter och mättekniker som stödjer dig i ditt arbetsmiljöarbete.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

 

Besök IMA Arbetsmiljö och Hälsas hemsida eller kontakta oss


<< Tillbaka