• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Internrevision, Grund


 

Om utbildningen

Syftet med kursen är att förbereda den blivande revisorn på sina nya uppgifter. Under utbildingstillfället varvas teori med övningar. Fokus läggs på revisionens tre faser med upprättande av revisionsplaner, genomförande av intervjuer/platsbesök, och dokumentation av resultat i revisionsrapporter.

Under utbildningen diskuterar vi även betydelsen av intervjuteknik och ett öppet förhållningssätt för en lyckad revision. Tillsammans gör vi ett praktikfall för att träna oss på hur revisionen kan gå till i verkligheten. Utbildningen innehåller exempel på hur olika typer av interna revisioner kan genomföras och ger deltagaren tillgång till checklistor för genomförande av revision samt mallar för revisionsrapporter och avvikelserapporter.

 

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till dig som är blivande intern revisor eller har ansvar för de interna revisionerna.
Efter kursen ska du självständigt kunna genomföra interna revisioner utifrån standardernas krav.

 

Förkunskaper

Kursen förutsätter en grundläggande kunskap om ledningssystem och ISO 9001, kvalitet och/eller ISO 14001, miljö. Dessa grundläggande kunskaper kan deltagaren tillgodogöra sig genom tvådagskursen ISO 9001/14001.

 

Ur utbildningsprogrammet

 • Revisioner
 • Revisionsformer
 • Revisionsmetodik
 • Intervjuteknik
 • Olika revisionsfokus
 • Att hitta avvikelser mot uppsatta krav
 • Praktikfall
 • Checklistor och rapporter
 • Certifiering

 

 

Längd: 2 dagar

 

Pris: 8 100 kr ex. moms


Internrevision - FortsättningKurspresentation

 

Kursen tillhandahåller verktyg för att planera och genomföra internrevisioner på ett effektivt sätt. Vi fördjupar oss i olika revisionsmetoder, samt hur en revision ska genomföras för att uppfylla revisionsstandarden ISO 19011.

 

Vem vänder sig utbildningen till?

 

Personer som är internrevisorer på sina respektive företag och har gått kursen internrevision steg 1 och gärna har genomfört ett antal internrevisioner, det är även lämpligt att ha genomgått kurserna inom ISO 9001 och ISO 14001.

 

Ur utbildningsprogrammet

 

 • Planera och genomföra en revision
 • Revisionsstandarden ISO 19011
 • Framgångsfaktorer
 • Hur interna revisioner kan utvecklas
 • Fokus på förbättringar snarare än avvikelser
 • Processbaserad internrevision

 


Längd: 1 dag

 

Pris: Offert

 


Kommande utbildningstillfälle

Internrevision, Grund (2 dagar)


Stockholm

8-9 maj 2018

19-20 september 2018
5-6 december 2018


Internrevision - Fortsättning
(1 dag)

Genomförs som företagsanpassad utbildning.

Kontakta oss för mer information.Boka utbildning

Spamskydd*
För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen svara på följande fråga:

Hur mycket blir 4 + 4?