• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombudOm utbildningen

Utbildningen "Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud" ger grundläggande kunskaper om relevant arbetsmiljölagstiftning (till exempel arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter) med särskilt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Kursen syftar också till att utveckla förståelse för vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur vi kan upptäcka och hantera dem med hjälp av olika verktyg. Utbildningen ger kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan fördelas i organisationen genom att förklara vilka roller som finns och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan till exempel arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till medarbetare, chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor och som behöver grundläggande kunskaper inom detta område. Efter avslutad kurs kommer du att förstå innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och kunna hantera frågeställningar runt arbetsmiljölagstiftningen.

Ur utbildningsprogrammet

 • Allmänt om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
 • Grundläggande lagstiftning – arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter
 • Vad innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
 • Hur kan vi hantera våra arbetsmiljörisker?
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö - AFS 2015:4 (Trädde i kraft 31 mars 2016) 

 

 

Längd: 1 dag

 

Pris: 4 600 kr ex. moms. Kommande utbildningstillfällen

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud (1 dag)


Stockholm 

27 februari 2018
31 maj 2018

13 september 2018
13 november 2018

 

  

 Boka utbildning

Spamskydd*
För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen svara på följande fråga:

Hur mycket blir 5 + 4?