• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

 Lagportalen - För lagbevakning och lagefterlevnad


 Lagportalen är anpassad till företag som vill lägga mindre tid på uppdatering och bevakning.  Med  Lagportalen får ni en tydlig kännedom om de lagar och krav som berör verksamheten och stöd för att säkerställa att dessa efterlevs.


I Lagportalen har ni möjlig­het att ta del av lagstiftning och laguppdateringar inom önskade områden som miljö, arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet. Vi bevakar all svensk lagstiftning, EU-förordningar och finsk lagstifning, dansk lagstiftning samt norsk lagstiftning. För att effektivisera er lagefterlevnad och öka förståelsen för vilka krav som ställs har vi sammanfattat författningens betydelse i en förenklad tolkning.

Till varje författning kan ni även själva lägga in kommentarer, dokument och hänvisningar som underlättar ert arbete. Utifrån hur verksamheten är uppbyggd har ni möjlighet att dela upp Lagportalen efter er organisationsstruktur. Ni har då möjlighet att ha separerade lagförteckningar, rapporter och kommentarsfält för olika organisationer/affärsområden samt även styra användarnas behörighet. I Lagportalen kan ni koppla era processer och aspekter mot respektive lagar.

Med hjälp av filtrerings-, sorterings- och sökfunktioner är det alltid lätt att navigera i Lagportalen. 

  

 

Lagbevakning med Lagportalen

En gång per månad kontrollerar vi er lagförteckning mot vilka författningar som har uppdaterats och skickar därefter ut ett mail med länkar till berörda medarbetare, där ni kan ta del av informationen och har möjlighet att kvittera de förändringar som skett.

Genom att koppla personer mot era processer gör ni det möjligt att styra utskicken till berörda personer.

Det är möjligt att aktivera ett publikt inlogg där samtliga medarbetare genom en direktlänk kan ta del av den information som finns i Lagportalen. Om dessa personer även önskar att ta del av de utskick som sker är detta möjligt genom att registrera sin e-postadress.

 

Andra, bindande krav än lagstiftning

Med Lagportalen har ni möjlighet att få en tydlig överblick över andra, bindande krav i er verksamhet, till exempel tillstånd, branschrekommendationer, kundkrav eller standarder. Även till de andra, bindande kraven har ni möjlighet att koppla till verksamhetens processer och aspekter.

 

Verktyg för lagefterlevnadskontroll

Genom Lagportalen och dess färdigutformade checklistor får ni ett snabbt och effektivt verktyg för att kontrollera och dokumentera att ni efterlever de lagar och krav som berör er verksamhet.

Det är möjligt att anpassa checklistorna eller skapa helt egna utifrån er verksamhet.


 

Bara tre snabba steg till en enkel och kraftfull lagbevakning:

 

  

Kontakta oss via telefon eller e-post

 

Sänd över er lagförteckning, företagsuppgifter, företagslogga samt ev. företagsprofil (färgkoder)

 

Aptor ser igenom er laglista för eventuell komplettering eller uppdatering,
Upprättar ert företagsanpassade konto och
sänder över inloggningsuppgifter inom bara några dagar!

 

 

 

Lagportalen


 • Bevakning av er lagförteckning, all svensk lagstiftning, EU förordningar (obegränsat antal författningar)
 • Sammanfattande textrutor med en förenkling av lagens betydelse. För att ni snabbt ska få en inblick i vad lagen betyder! (Miljö- och arbetsmiljölagar ingår, övrig lagstiftning på förfrågan)
 • Länk till författningen i sin helhet
 • Möjlighet att lägga in egna kommentarer och hänvisningar
 • Koppla författningar till verksamhetens processer
 • Koppla författningar till verksamhetens aspekter
 • E-postutskick 12 ggr/år om lagändringar och uppdateringar till berörda medarbetare
 • Möjlighet att koppla personer till processer och därmed möjlighet att styra utskicken till rätt mottagare.
 • Kvittensfunktion med möjlighet att lämna kommentar
 • Koppla tillämpningsansvarig till författningar
 • Verktyg för lagefterlevnadskontroll med utformade checklistor
 • Ladda upp PDF-dokument
 • Skriva ut rapporter
 • Arkiv för genomförda lagefterlevnadskontroller
 • Filtrerings-, sorterings- och sökfunktioner
 • Statistik över hur Lagportalen används inom er organisation
 • Upp till 15 administratörer
 • Möjlighet att skapa en direktlänk via ett gemensam yta hos företaget för direkt-inlogg i systemet för läsarkonto.
 • Kostnadsfri support för frågor om lagstiftning eller verktygets funktioner
 • Kostnadsfri demonstration av verktyget för era medarbetare

 

5 995 kr/ år utan bindningstid

 

Lagportalen PLUS


Lagportalen KONCERN


   
 • Samtliga ovannämnda funktioner
 •  Samtliga funktioner
 • Extra funktion för egen bevakning av verksamhetens andra krav, exempelvis branschrekommendationer, tillstånd, kundkrav eller standarder.
 • Möjlighet att dela upp Lagportalen i organisationsstruktur (rapporter, användarbehörighet, kommentarer, kvittenser)
 • Obegränsat antal användare/administratörer
 • Separerade lagförteckningar för olika organisationer/affärsområden
 • Möjlighet till bevakning av finsk-, dansk-, och norsk lagstiftning
 
   

8 995 kr/år utan bindningstid

14 995 kr/år utan bindningstid

 


 

Beställ Lagportalen eller boka demo

 

Produktblad: