• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Vad gör Aptor?


Aptor är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter ett tydligt tjänsteutbud i samband med utveckling av deras verksamhetsprocesser.


Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter och tjänster som stödjer deras verksamhet.

Utbudet består bl.a. av ledningssystem, utbildning och IT-stöd. Runt arbetet med ledningssystem erbjuder vi stödjande tjänster för att möjliggöra att effekterna blir så goda att de lever upp till kundernas förväntningar.

Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som en seriös och kompetent leverantör, där konsulternas personliga värderingar om livskvalitet, humor och prestigelöshet påverkar uppfattningen positivt. Vi vill att kunderna skall välja oss beroende på vår kunskap och förmåga samt tron på att våra lösningar generar nya affärer för kunden i framtiden.