• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

OHSAS 18001 / ISO 45001 / AFS 2001:1 - ArbetsmiljöOm utbildningen

Målet med kursen Arbetsmiljö - OHSAS 18001 / ISO 45001 / AFS 2001:1 är att ge möjligheter till att förebygga och motverka ohälsa. Med arbetsmiljö avses de fysiska och psykiska förhållanden som påverkar medarbetarnas säkerhet, hälsa och välmående. Alla arbetsgivare är enligt svensk lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom råder det idag inga tvivel om att en god arbetsmiljö har en positiv inverkan på organisationers förmåga att leverera bra resultat. Deltagarna lär sig hur man tar hjälp av ett ledningssystem för att hantera arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt.

 

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen riktar sig till arbetsmiljöansvarig/arbetsmiljösamordnare, ledningens representant, skyddsombud och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat arbetsmiljöledningssystem.

 

Ur utbildningsprogrammet

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete - kraven i AFS 2001:1 / OHSAS 18001 / ISO 45001
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av ledningssystem
 • Arbetsmiljöanalys med hjälp av checklistor, riskanalys, och handlingsplaner
 • Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Skydd mot olyckor, första hjälpen och krisplan
 • Aktuell lagstiftning, revisionsmetodik samt fallgropar

 

 

Längd: 2 dagar

 

Pris: Offert  


Kommande utbildningstillfällen

Arbetsmiljöutbildning OHSAS 18001 / ISO 45001 / AFS 2001:1
(2 dagar)


Genomförs som företagsanpassad utbildning

Kontakta oss för mer information 

 

 Boka utbildning

Spamskydd*
För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen svara på följande fråga:

Hur mycket blir 4 + 8?