• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

ProcesskartläggningOm utbildningen

I alla verksamheter förekommer ett antal processer, vars utfall direkt eller indirekt påverkar leverans till kund och i slutändan antingen hjälper eller stjälper företagets ekonomiska tillväxt. För att nå verksamhetens mål (ex. uppsatt budget, önskade marknadsandelar eller uttalad kundnöjdhet), måste dessa processer styras.

Den här utbildningen syftar till att ge deltagaren en god grund att stå på i detta arbete, där det första steget är att genom en kartläggning av verksamhetens processer skapa en samsyn bland alla medarbetare i hur verksamheten ser ut och hur det egna arbetet kommer in. Efter utbildningen ska deltagaren självständigt kunna identifiera sin verksamhets processer samt kunna ta fram relevanta mål för dessa. 

  

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till chefer, kvalitetsansvariga, processledare/processansvariga och andra personer som vill få inspiration och kunskap för ett bättre och mer effektfullt processarbete.

 

Ur utbildningsprogrammet

 • Kvalitet och processledning – Beskrivning av sambanden mellan kvalitetsarbete och processledning.
 • Vad är en process? – Genomgång av olika processtyper.
 • Varför processledning? – Kartlägga, mäta, styra och förbättra processer – och därmed verksamheten.
 • Processkartläggning – samverkan mellan olika aktiviteter och processer samt hur du säkrar kritiska överlämnanden.
 • Praktiska övningar
 • Metoder och verktyg

 

 

Längd: 1 dagar

Pris: Offert

 


Kommande utbildningstillfällen

Processkartläggning (1 dag)

Genomförs som företagsanpassad utbildning.

Kontakta oss för mer information.


NYA ISO

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 

Eftersom processperspektivet betonas starkt i nya ISO 9001 och även i nya ISO 14001 har det blivit viktigare att kunna identifiera och fastställa sina processer.

Under kursen arbetar vi med att fastställa rätt metodik och öva praktiskt för att bygga upp processer med riktiga "inputs" och "outputs" samt identifiera processägare.


Boka utbildning

Spamskydd*
För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen svara på följande fråga:

Hur mycket blir 3 + 7?