• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Certifikat

På Aptor vill vi leva som vi lär och är därför certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Vår verksamhetspolicy är integrerad.

Aptors verksamhetspolicy

Aptor AB erbjuder företag och organisationer lösningar som förbättrar deras möjlighet att leverera lönsamma produkter och tjänster. Vi säkerställer vårt erbjudande genom hög kompetens och ett aktivt engagemang.

Genom att leverera pedagogiska kunskapsintensiva utbildningar, användarvänliga webbtjänster och visuella ledningssystem, tillfredställer vi våra kunders behov, ökar deras engagemang och uppfyller deras förväntningar. Vi ser lagstiftning som en lägsta nivå för vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi arbetar också förebyggande för att minska vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor, avfall och resursförbrukning samt arbetar för att öka vår egen och våra kunders miljöprestanda.

Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete på ett flexibelt och effektivt sätt med möjlighet till påverkan över den egna arbetssituationen. Vi engagerar alla medarbetare till positiv livsstil och att vara delaktiga i företagets utveckling. Genom att arbeta aktivit med våra verksamhetsrisker förbättrar vi ständigt verksamheten.

 

Stockholm 2018-02-23

Aptor AB

 

 

Per Lagelius

VD