• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Utbildning i lagefterlevnadskontrollOm utbildningen

Kursen går igenom innebörden av lagefterlevnadskontroller och skillnader och likheter i metodiken mot interna revisioner. Kursen innehåller även en juridisk introduktion för att ge en grund till förståelse för svensk lagstiftning och EU-lagstiftning, vilket vi sedan utnyttjar vid övningar kring att ta fram checklistor för lagefterlevnadskontroller. Efter kursen ska deltagarna självständigt kunna tolka lagkraven samt planera och genomföra lagefterlevnadskontroller.

 

Vem vänder sig utbildningen till?

Miljösamordnare och andra som vill ha kunskaper om lagefterlevnadskontroller och hur de praktiskt ska utföras.

 

Ur utbildningsprogrammet

 • Varför lagefterlevnadskontroll?
 • Lagefterlevnadskontroll kontra interna revisioner
 • Juridiska begrepp
 • Förståelse för EU-lagstiftning (direktiv och förordningar) och svensk lagstiftning (lagar, förordningar och föreskrifter) och deras uppbyggnad.
 • Att bryta ner författningstexten, vad är det som är viktigt?
 • Förberedelser (ta fram checklistor), genomförande och rapportering/dokumentation av avvikelser.

 

 

Längd: 1 dag

Pris: Offert


Kommande utbildningstillfällen

Utbildning i lagefterlevnadskontroll (1 dag)

Genomförs som företagsanpassad utbildning

Kontakta oss för mer information 

 

 


Boka utbildning

Spamskydd*
För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen svara på följande fråga:

Hur mycket blir 9 + 6?