• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Konsult  Ledningssystem Certifiering


Vi erbjuder konsultstöd för företag eller organisationer som vill införa ledningssystem i sin verksamhet. Anledningen till det kan vara någon form av krav från ägare, ledning eller kunder. De vanligaste ledningssystemen är Kvalitet ISO 9001, eller Miljö ISO 14001. Utöver dem så är det Arbetsmiljö ISO 45001/OHSAS 18001, eller Informationssäkerhet ISO 27001, som är vanligt förekommande.


Tillsammans med kunden arbetar vi oss igenom kravställningarna och bygger upp ett ledningssystem som är enkelt att hantera och motsvarar företagets verksamhet.
Vi leder projektet och ser till att det blir genomfört på plats. Ni tar del av vår kompetens och erfarenhet vilket innebär att ni kan fokusera på kärnverksamheten och känna er trygga med att arbetet fortlöper. Aptors erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar också att vi håller det vi lovar.

Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!

Vi erbjuder även specifika tjänster som anpassade utbildningar, miljöutredningar, internrevisioner och mycket mer. Titta in under respektive ämnesområde.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

 

Kontakta oss