Webbutbildning miljö & arbetsmiljö


Hos Aptor hittar ni webbutbildningar inom miljö och arbetsmiljö som komplement till traditionella, öppna utbildningar. Ni slipper onödiga resor i samband med utbildningstillfällena och sparar även tid och pengar med en webbutbildning. Att välja en webbutbildning ger möjlighet att själv välja var och när utbildningen sker och deltagaren kan gå utbildningen i sin egen takt.

 

Grundläggande miljöutbildning

 

Om webbutbildningen

Utbildningen ger grundläggande kunskap för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan och för att kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan.

Deltagaren kommer efter avslutad kurs ha de motsvarande kunskaper som krävs för medarbetare i ett företag med ledningssystem enligt ISO 14001.

 

Vem vänder sig webbutbildningen till?

Utbildningen vänder sig till medarbetare, chefer och andra som arbetar med miljöfrågor och som behöver grundläggande kunskaper inom detta område. Kursen ger möjlighet att planera sin utbildning och tid själv utan att övriga arbetsuppgifter behöver påverkas. Vi rekommenderar även webbutbildning för de företag som behöver mängdutbildning och inte har möjlighet att skicka alla medarbetare på ”öppna” kurser.

 

Ur utbildningsprogrammet

 • Allmänt om miljön och miljöhistorian  
 • Miljöns grundförutsättningar
 • Miljöproblem
 • Hållbar utveckling
 • Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål
 • Din roll och hur du kan påverka
 • Miljöarbetet i samhället/företagen

 

Längd: Ca. 2 tim 

Pris: 790 kr ex. moms. / Licens
Vid köp av fler än 10 licenser tillkommer mängdrabatt, vänligen kontakta oss för offert.

 


 

Grundläggande arbetsmiljöutbildning 


Om webbutbildningen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om relevant arbetsmiljölagstiftning (t.ex. arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Kursen syftar också till förståelse för vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur vi kan upptäcka och hantera dem. Utbildningen ger kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan fördelas i organisationen genom att förklara vilka roller som finns och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan till exempel arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.


Vem vänder sig webbutbildningen till?

Utbildningen vänder sig till medarbetare, chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor och som behöver grundläggande kunskaper inom detta område. Efter avslutad kurs kommer deltagaren att förstå innebörden med ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 och kunna hantera frågeställningar runt arbetsmiljölagstiftningen.

Genom att välja en webbutbildning får deltagaren möjlighet att själv planera sin utbildning och tid och kan därmed undvika att övriga arbetsuppgifter påverkas. För er som är i behov av mängdutbildning och inte har möjlighet att skicka alla medarbetare på öppna kurser, är webbutbildning en väldigt effektiv lösning.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Ur utbildningsprogrammet

 • Allmänt om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
 • Grundläggande lagstiftning – arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter
 • Arbetsmiljörisker
 • Hur kan vi hantera våra arbetsmiljörisker?
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Arbetsmiljöarbete i praktiken

 

Längd: Ca. 2 tim. 

Pris: 690 kr ex. moms. / Licens

Vid köp av fler än 10 licenser tillkommer mängdrabatt.

 

Kontakta oss för offert

 

 


 

Våra  webbutbildningar


 • Grundläggande miljöutbildning

 

 • Grundläggande miljöutbildning (ENG)

 

 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning

 


Anpassa webbutbildningen

Vi erbjuder även företagsanpassade webbutbildningar där vi utökar utbildningen med anpassade avsnitt, ert företags miljöpolicy, profilering, miljömål etc.

Kontakta oss med era önskemål