• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

ISO 45001 i FDIS-stadie

Nu börjar det närma sig för den nya standarden ISO 45001. FDIS-fasen är nådd, vilket betyder att intresserade parter nu har möjlighet att lämna synpunkter på utkastet innan den slutliga publikationen mars 2018.

ISO 45001 är en betydande förbättring av standarden OHSAS 18001 och metoderna i den nya standarden kommer bland annat att följa ISO 9001 - Kvalitet och ISO 14001 - Miljö samt även ta hänsyn till andra internationella standarder på området.

International Labour Organisation visar statistik på att över 6 300 personer dör varje dag genom arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar. Det är närmare 2,3 miljoner människor varje år.

Standarden ISO 45001 utvecklas av en expertkommitté med arbetshälso- och säkerhetsexperter och ger en ram för att förbättra arbetstagarnas säkerhet, minska riskerna på arbetsplatsen och skapa säkrare och bättre förhållanden - över hela världen!

Genom att effektivt tillämpa ISO 45001 kommer man som organisation bland annat att minska risken för skador på arbetsplatsen.

 

Läs mer om arbetsmiljö här!

 

Behöver ni hjälp med att förbättra er arbetsmiljö eller veta mer om ISO 45001?

Kontakta ossKälla: www.iso.org

Ladda ned vårt produktblad för arbetsmiljö här: