• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Förslag har lämnats om ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Från 72 olika föreskriftshäften föreslås de nu sorteras ihop till 17 stycken. Detta skulle vid införande inte innebära att kraven sänks utan endast att författningarna sorteras och grupperas.

Tanken med omstruktureringen på föreskriftshäftena är att förutsättningarna för att leva upp till föreskrifterna ska bli bättre. Det ska vara lättare att se hur föreskrifterna hänger ihop. Man ska som arbetsgivare, byggherre, projektör eller tillverkare tydligt kunna avgöra vilka regler som riktar sig mot en.

Den nya strukturen på föreskrifterna kommer att utgå från risker i arbetet, vilket bidrar till att reglerna görs mer relevanta för hela arbetslivet. Exempelvis kan regler om en specifik risk inledas med regler för hur en riskbedömning ska genomföras utifrån AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och därefter övegå till olika riskområden som exempelvis kemiska hälsorisker och därefter vidare till ytterligare specificerade fall som exempelvis hur man ska hantera asbest.

Om den nya regelstrukturen kommer användas kommer att beslutas i början på 2018, men införs inte förrän tidigast i slutet av 2021.

 

Läs hela rapporten om förslaget här

 

 

Schematiskt bild över arbetsmiljöarbetets reglerverk

Källa: www.av.se