• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Nytt centrum ger stöd i kemikaliearbetet

Idag berörs 32 000 svenska företag av kemikalielagstiftningen. Det kan vara svårt och komplext att arbeta rätt när det gäller kemikalier. Regeringen inrättar nu ett centrum där företag kan få stöd i att välja rätt kemikelier i arbetet.

Centret kommer främst arbeta som en rådgivningstjänst åt företag som vill byta ut farliga kemikalier i sina varor och blir som en oberoende nod mellan organisationer, företag, branscher, institut, akademi och myndigheter. Förutom att ge rådgivning till företag i kemikalieval ska centret identifiera och kanalisera vidare behov av forskning och innovation och även titta på hur kravställningen vid inköp kan förbättras.

Efterfrågan på säkra och hållbara produkter ökar hela tiden och därmed kommer detta arbete att bidra till att stärka svenska företags konkurrenskraft, menar regeringen.

 

Källa: miljo-utveckling.se