• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Klimatförändringarna påverkar vår hälsa

26 instutioner har bedrivit forskning som visar att klimatförändringar har en betydande påverkan på folkhälsan och innebär en stundande akut hälsosituation globalt.

De åtgärder som presenteras i rapporten är de som behövs för att motverka klimatförändringen, men även åtgärder som skulle få positiva effekter på den globala folkhälsan.

De klimatåtgärder som presenteras inkluderar bland annat att minska luftföroreningar i utsatta områden, minska fattigdom, erbjuda dieter med förbättrade näringsvärden och minska sociala och ekonomiska ojämlikheter.

Källa: miljo-utveckling.se

 

Behöver ni stöd i arbetet för att minska er miljöpåverkan?

Kontakta oss