• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Över hälften av arbetsplatserna har brist i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverket har undersökt hur arbetsgivarna systematiskt arbetar med att bedöma och åtgärda de risker som finns i verksamheten. Syftet är att kunna skydda arbetstagare i alla åldrar och att risker ska identifieras innan någon skadas eller blir sjuk i arbetet. Inspektionen ingår i en större kampanj som just nu drivs inom EU, Norge och Island.

Syftet med kampanjen är att eftersom Europas befolkning blir äldre kommer de att behöva hålla sig friska för att kunna vara kvar på arbetsmarknaden längre. Arbetsmiljön är en viktig faktor för detta.

Arbetsmiljöverket har därför undersökt 1 700 arbetsplatser i hela landet, inom branscherna hotell och restaurang, detaljhandel, konsultföretag, callcenters, magasinering och information- och kommunikationsföretag.

Inspektionerna visade att stora butikskedjor har kommit långt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. De stora kedjorna har ofta kompetens när det gäller förebyggande arbete och har ett strukturerat arbete för att hantera sina risker. De finns bra rutiner mot hot och våld, bemötande av kunder, introduktion av ny personal och förebyggande av belastningsskador.

Däremot behöver mindre butiker, hotell och restaurang som vanligtvis är ingångsjobb för unga, förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Brister som framkommit visar på att arbetsgivarna måste vara engagerade och med sin personal bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Arbetsskadestatistiken visar att anmälningar om arbetssjukdomar och arbetsolyckor med sjukdomsfrånvaro har ökat i dessa branscher sedan 2012.

 

Behöver ni stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete?

Aptor erbjuder stöd genom att exempelvis upprätta och dokumentera ert systematiska arbetsmiljöarbete, delta i skyddsronder & skyddskommitténs sammanträden och genom att undersöka era arbetsförhållanden och bedöma dess risker. Vi erbjuder även stöd för att förättra eller införa ledningssystem OHSAS 18001/ISO 45001 samt att kartlägga era processer.

Kontakta oss