• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Aptor på HR-dagen den 10 november!

HR-dagen är en mässa som riktar sig framförallt till företagets VD, HR-chef och personalchef.

Besök Aptors monter på HR-dagen för att höra vidare om vad våra arbetsmiljöexperter erbjuder för just ert systematiska arbetsmiljöarbete, ta en närmare titt på våra IT-stöd eller hämta en stressmotverkande Fidget Spinner!

 

Anmäl dig som besökare till HR-dagen här

 


Aptor erbjuder stöd i ert arbetsmiljöarbete genom att:

 • Upprätta och dokumentera ert systematiska arbetsmiljöarbete
 • Undersöka era arbetsförhållanden och bedöma dess risker
 • Delta i era skyddsronder och skyddskommitténs sammanträden
 • Kartlägga era processer
 • Upprätta och dokumentera ert systematiska brandskyddsarbete
 • Förbättra eller införa ledningssystem
 • Undersöka de kemiska och fysikaliska faktorerna som påverkar er arbetsmiljö

 

Utöver våra arbetsmiljötjänster erbjuder vi även den molnbaserade plattformen Verktygslådan SMART. Verktyget skapar en grund för ett systematiskt och förebyggande riskarbete som bygger på den etablerade PDCA-cykeln. SMART har ett dokumentibliotek för bland annat rutiner, riskbedömningar och skyddsronder och är ständigt uppdaterad efter aktuell lagstiftning. Ni får verktyg och metoder som tydliggör vad som ska göras, när det behöver göras och hur det ska utföras.

 

Kontakta oss