• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Certifieringsmärken på produktförpackning

Uttalande om verksamhetens certifierade ledningssystem får göras på produktförpackning eller i åtföljande information. Uttalandet får inte antyda att själva produkten, processen eller tjänsten i fråga är certifierad. Det ska i uttalandet framgå identifiering av den certifierade verksamheten (t.ex. företagsnamn), vilken typ av ledningssystem certifieringen gäller (t.ex. kvalitet, miljö) och tillämplig standard. Det ska även framgå vilket certifieringsorgan som har utställt certifikatet.

Uttalande om verksamhetens certifierade ledningssystem är frivilligt. Om det förekommer granskas detta vid revision.

 

Vid frågor eller stöd för ert ledningssystem

Kontakta oss