• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Förslag på nytt hygieniskt gränsvärden för kvartsdamm

Arbetsmiljöverket har föreslagit nytt hygieniskt gränsvärde gällande kvartsdamm. Arbets- och miljömedicinska enheterna är positiva till Arbetsmiljöverkets förslag om sänkning på gränsvärdet för kvartsdamm. Enheterna menar på att det är väldigt viktigt att minska risken för ofta dödlig arbetssjukdom.

Den föreslagna sänkningen av gränsvärdet gäller från 0,1 mg/m³ till 0,05 mg/m³. Sänkningen är inte bara nödvändig utan bör också ses som ett steg på vägen mot en ytterligare sänkning i framtiden.

Yrkesmässig exponering av kvartsdamm beräknas årligen ligga bakom 140 insjuknanden i lungcancer i Sverige och 7 600 nya lungcancerfall i EU. Exponering av kvartsdamm kan även leda till silikos och KOL. En ny rapport från Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar också att exponering av kvartsdamm ökar risken för hjärtinfarkt.

 

Vi hjälper er att mäta exponeringen av kvartsdamm på er arbetsplats

Kontakta oss