• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Den nya arbetsmiljömyndigheten

Den nya arbetsmiljömyndigheten i Gävle kommer att samarbeta med bland annat forskare för att skapa nationella kunskapsbanker och ta fram verktyg för användande av forskningens resultat i praktiken. Den nya arbetsmiljömyndigheten kommer att ha som inriktning att utvärdera, analysera och sprida kunskap och forskningsresultat, samt förmedla verktyg i arbetsmiljöarbetet. Ytterligare en uppgift för den nya myndigheten är att arbeta med frågor som rör företagshälsovården.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner för tio år sedan har denna nya arbetsmiljömyndighet efterfrågats av bland annat forskare och arbetsmarknadens parter. Däremot kommer den nya myndigheten inte att bedriva någon forskning eller statistik som Arbetslivsinstitutet gjorde.

Behöver ni hjälp med ert arbetsmiljöarbete?

Kontakta oss