• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Tänker du på vår vattenmiljö?

Varje år spolas 10 000 ton matfett och annat ner i svenska avlopp. Detta resulterar till att det 10 000 ton skräp fastnar i rensgallret i reningsverken och bildar proppar.

Under tiden som man återgärdar dessa proppar måste det orenade avloppsvattnet som kommer ut ledas vidare ut i vattendrag. De övergödande ämnen som leds ut kan leda till algblomning. Detta förstör inte bara vårt badvatten under badsäsongen utan det skapar en väldigt dålig vattenmiljö.

Tänker du på vad du spolar ned i avloppen? Matfett, våtservetter, tops?

Källa: www.sverigesradio.se

 

Är du i behov av grundläggande miljökunskaper?

Aptor erbjuder webbutbildning inom grundläggande miljö, där deltagaren ska få tillräcklig kunskap för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan och även ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan. Efter avslutad kurs har deltagaren motsvarande kunskaper som krävs för medarbetare i ett företag med ledningssystemet enligt ISO 14001. 

Läs vidare om vår webbutbildning i grundläggande miljö