• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Företagsanpassad utbildning

  Läs mer om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Sverige - Ledande roll i EU:s arbete för hälsa och miljö

EU-reglering av nästan 40 farliga kemikalier tack vare svenska initiativ


2011 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Förra veckan lämnade Kemikalieinspektionen in rapporten som visar att Sverige nu har en ledande roll i EU:s arbete för att skydda hälsa och miljö från farliga ämnen. Kemikalieinspektionen har tagit initiativ till åtgärder mot närmare 40 farliga kemikalier som har reglerats inom EU. I förhållande till folkmängden är Sverige det EU-land som arbetar mest aktivt med att utveckla EU:s kemikalielagstiftning.


Antal åtalsanmälningar för miljöbrott har ökat då Kemikalieinspektionen även har förstärkt tillsynen av farliga ämnen i konsumentvaror i Sverige. Kemikalieinspektionen har uppmuntrat företag att byta ut farliga ämnen i sina produkter, utvecklat upphandlingskriterier och startat ett kommunnätverk för en giftfri vardag.

"Det är en förutsättning för ett hållbart samhälle att vi har ett starkt skydd för hälsa och miljö mot farliga kemikalier." - Kemikalieinspektionens generaldirektör.Läs mer om Kemikalieinspektionens insats här

Källa: www.kemi.se