Lagbevakning och lagefterlevnad

Lagbevakning med stöd för lagefterlevnadskontroller

Lagportalen är en lagbevakningstjänst som är anpassad till företag som vill lägga mindre tid på laguppdatering och lagbevakning. Med Lagportalen får ni en tydlig kännedom om de lagar och krav som berör verksamheten och stöd för er lagefterlevnad.

Med lagbevakningstjänsten har ni möjlighet att ta del av lagstiftning och laguppdateringar inom önskade områden som miljö, arbetsmiljö, kvalitet och informationssäkerhet. Lagportalen bevakar all svensk lagstiftning, EU-förordningar och finsk lagstiftning, dansk lagstiftning samt norsk lagstiftning. Verktyget hjälper er att uppfylla en del av kraven i exempelvis miljöstandarden ISO 14001. För att effektivisera er lagefterlevnad och öka förståelsen för vilka krav som ställs innehåller Lagportalen en sammanfattning av författningens betydelse i en förenklad tolkning.

Till varje författning kan ni lägga in kommentarer, dokument och hänvisningar som underlättar ert arbete. Utifrån hur verksamheten är uppbyggd har ni möjlighet att dela upp Lagportalen efter er organisationsstruktur. Det finns då möjlighet till separerade lagförteckningar, rapporter och kommentarsfält för olika organisationer/affärsområden samt möjlighet till att styra användarnas behörighet. I Lagportalen kopplas era verksamhetsprocesser och aspekter mot respektive lagar och med hjälp av filtrerings-, sorterings- och sökfunktioner är det alltid lätt att navigera i Lagportalen.

Bara tre snabba steg till en enkel och kraftfull lagbevakning:

1. Kontakta oss via telefon eller e-post

2. Sänd över er lagförteckning, företagsuppgifter och företagslogga.

3. Aptor ser igenom er laglista för eventuell komplettering eller uppdatering. Upprättar ert företagsanpassade konto och sänder över inloggningsuppgifter inom bara några dagar!

Lagportalen

 • Bevakning av er lagförteckning, all svensk lagstiftning, EU förordningar (obegränsat antal författningar)
 • Sammanfattande textrutor med en förenkling av lagens betydelse. För att ni snabbt ska få en inblick i vad lagen betyder! (Miljö- och arbetsmiljölagar ingår, övrig lagstiftning på förfrågan)
 • Länk till författningen i sin helhet
 • Möjlighet att lägga in egna kommentarer och hänvisningar
 • Koppla författningar till verksamhetens processer
 • Koppla författningar till verksamhetens aspekter
 • E-postutskick 12 ggr/år om lagändringar och uppdateringar till berörda medarbetare
 • Möjlighet att koppla personer till processer och därmed möjlighet att styra utskicken till rätt mottagare
 • Kvittensfunktion med möjlighet att lämna kommentar
 • Koppla tillämpningsansvarig till författningar
 • Verktyg för lagefterlevnadskontroll med färdigutformade checklistor
 • Ladda upp PDF-dokument
 • Skriva ut rapporter
 • Arkiv för genomförda lagefterlevnadskontroller
 • Filtrerings-, sorterings- och sökfunktioner
 • Statistik över hur Lagportalen används inom er organisation
 • Upp till 15 administratörer
 • Möjlighet till en direktlänk till ett läsarkonto, som används på exempelvis ert intranät
 • Kostnadsfri support för frågor om lagstiftning eller verktygets funktioner
 • Kostnadsfri demonstration av verktyget för era medarbetare
 • 5 995 kr/ år utan bindningstid

Lagportalen PLUS

 • Samtliga ovannämnda funktioner
 • Extra funktion för egen bevakning av verksamhetens andra krav, såsom branschrekommendationer, tillstånd, kundkrav eller standarder.
 • Obegränsat antal användare/administratörer
 • Möjlighet till bevakning av finsk-, dansk-, och norsk lagstiftning
 • 8 995 kr/år utan bindningstid

Lagportalen KONCERN

 • Samtliga ovannämnda funktioner
 • Möjlighet att dela upp Lagportalen i organisationsstruktur (rapporter, användarbehörighet, kommentarer, kvittenser)
 • Separerade lagförteckningar för olika organisationer/affärsområden
 • 14 995 kr/år utan bindningstid – Fem affärsområden/dotterbolag
 • Offert vid fler än fem affärsområden/dotterbolag

Beställ Lagportalen direkt eller boka demo:

Kontakta oss

Produktblad: Aptor-Lagportalen-Produktblad