Verktygslådan SMART / Offentlig Verksamhet

– Skydd Mot Alla Risker och Tillbud

Kommunala verksamheter omfattas av komplexa krav från både lagstiftning, försäkringsbolag, medarbetare och andra intressenter, vilket ofta kräver omfattande administration och ett ökat behov av styrning och kontroll. Det finns ofta ett behov att underlätta den administrativa bördan för chefer och medarbetare samt hitta metoder som gör att ledningen kan sätta ”nivån” samt tillgodose krav på styrning och kontroll.

För att underlätta detta arbete inom säkerhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet erbjuder vi webbverktyget Verktygslådan SMART som ger Skydd Mot Alla Risker och Tillbud. Ni får verktyg och metoder som tydliggör vad som ska göras, när det behöver göras och hur det ska utföras. Genom ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt kommer verksamheten att få bättre förutsättningar att uppnå ständiga förbättringar! Det handlar om verksamhetsutveckling.

Full kontroll på senaste lagstiftningen

Verktygslådan SMART innehåller ett komplett stöd för att säkerställa att organisationen alltid arbetar enligt aktuell lagstiftning (exempelvis Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS) och gällande standarder inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet (exempelvis ISO-standarder). Dokumenten i Verktygslådan SMART är direkt kopplade till lagbevakningstjänsten Lagportalen. Här finns fördjupad information om de författningar som är relaterade till varje dokument. Dokumenten anpassas efter de krav som finns i din kommun och hjälper er att styra den dagliga verksamheten.

Processen för att införa och konfigurera Verktygslådan SMART i er organisation delas in i följande enkla steg:

1. Skapa och upprätta

Aptor skapar ert konto i Verktygslådan SMART och lägger in er organisation. Verktygslådan kan anpassas till att omfatta hela kommunen eller endast en mindre del.

2. Anpassning

Vid behov kan dokumentationen i Verktygslådan SMART granskas och anpassas mot kommunens övergripande riktlinjer och mot enheternas särskilda verksamheter.

3. Utbildning

Självklart stödjer Aptor er med implementering och utbildning inom Verktygslådan SMART. Ni är även välkomna att ta del av Aptors öppna utbildningsutbud samt webbutbildningar. Vid behov anpassar vi våra utbildningar till er verksamhet.

Är du intresserad och vill veta mer om SMART?

Kontakta oss

Produktblad: Aptor-VerktygslådanSMART-Produktblad